Liczba Pierwsza - kod

Dyskusja w 'Przykładowe programy' rozpoczęta przez użytkownika admin, 27 Październik 2022.

 1. admin Administrator

  Kod:
  program liczbpierwsza;
   
  var
   N, I : Longint;
   Pierwsza : Boolean;
  begin
   Write ('Podaj liczbe: '); readln(N);
   if (N<1) then
   writeln('To pojecie nie ma zastosowania dla ', N, '.')
   else
  begin
   Pierwsza :=True;
   for I:= 2 to N-1 do
    if Pierwsza then
    if (N mod I = 0) then
     Pierwsza := False;
   if Pierwsza then
    writeln ('Liczba ',N, ' jest pierwsza.')
   else
   writeln ('Liczba ', N, 'nie jest pierwsza.')
   end;
  readln;
  end.
  

Poleć tę stronę